Navigace

Obsah

Termíny svozu směsného komunálního odpadu

 

středa 15. 07., 29. 07., 12. 08., 26. 08.,  09. 09., 23. 09., 07. 10., 21. 10.,  04. 11., 18. 11., 02. 12., 16. 12.,

a 30. 12. 2020

 

Termíny svozu bioodpadu:  1 22. 07., 05. 08., 19. 08., 02. 09., 16. 09., 30. 09., 14. 10., 28. 10., 11. 11., 25. 11. a 09. 12. 2020.

 

Termíny svozu popelnic na plast: pondělí 27. 07., 24. 08., 21. 09., 19. 10., 16. 11. a 14. 12. 2020.

 

Termíny svozu kontejnerů na papír: každé pondělí.

Termíny svozu kontejnerů na plast: každý pátek.

Termíny svozu kontejnerů na sklo: pátek  07. 08., 04. 09., 02. 10., 30. 10., 27. 11. a 25. 12. 2020.

Termíny svozu kontejnerů na tetrapak: úterý 28. 07., 25. 08., 22. 09., 20. 10., 17. 11. a 15. 12. 2020.

Kontejner na textil je svážen dle potřeby - v případě přeplnění volejte prosím svozové firmě tel. 516 411 765 nebo kontaktujte OÚ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na sběrné místo v garážích OÚ Horky můžete po celý rok odevzdávat tyto druhy odpadů:

Kovové odpady: železný šrot, barevné kovy, plechovky od nápojů, hrnce atd.,

Použitá elektrozařízení: ledničky, pračky, sporáky, mikrovlnky, vysavače, vrtačky, fény apod.,

Baterie a monočlánky, akumulátory z osobních aut a motocyklů, použité rostlinné oleje.

Tyto odpady můžete KAŽDÝ PÁTEK v čase 16:30 – 17:30 nechávat volně ložené u garáže OÚ Horky.-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termín sběru nebezpečného odpadu (barvy, laky, spreje, léky apod.) je 10. 04. a 16. 10. 2020 vždy v čase 16:30 – 17:30 před budovou OÚ Horky. Nebezpečné odpady lze odevzdávat pouze ve dvou termínech v roce (takto stanovuje zákon). Vzhledem k povaze nebezpečného odpadu nelze odevzdávat nebezpečný odpad v průběhu celého roku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontejner na objemný odpad bude přistaven v 1. pololetí od 05.-07.06.2020. Termín ve 2. pololetí bude upřesněn v průběhu roku. Kontejner na objemný odpad je vždy přistaven vedle budovy OÚ Horky. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------