Navigace

Obsah

POZOR ZMĚNA!

 

Termíny svozu směsného komunálního odpadu:

(sudý týden): středa 20. 03. 2019

(lichý týden): středa 27. 03., 10. 04., 24. 04., 08. 05., 22. 05., 05. 06., 19. 06.,

03. 07., 17. 07., 31. 07., 14. 08., 28. 08., 11. 09., 25. 09., 09. 10., 23. 10., 06. 11., 20. 11., 04. 12. a 18. 12. 2019.

 

Termíny svozu bioodpadu (sudý týden):

středa 03. 04., 17. 04., 01. 05., 15. 05., 29. 05., 12. 06.,

26. 06., 10. 07., 24. 07., 07. 08., 21. 08., 04. 09., 18. 09., 02. 10., 16. 10., 30. 10., 13. 11. a 27. 11. 2019.  

 

Termíny svozu kontejnerů na plast: každé pondělí

Termíny svozu kontejnerů na papír: každou středu

Kontejnery na sklo a tetrapak jsou sváženy 1x měsíčně.

Kontejner na textil je svážen dle potřeby - v případě přeplnění volejte prosím svozové firmě tel. 516 411 765 nebo kontaktujte OÚ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na sběrné místo v garážích OÚ Horky můžete po celý rok odevzdávat tyto druhy odpadů:

Kovové odpady: železný šrot, barevné kovy, plechovky od nápojů, hrnce atd.,

Použitá elektrozařízení: ledničky, pračky, sporáky, mikrovlnky, vysavače, vrtačky, fény apod.,

Baterie a monočlánky, akumulátory z osobních aut a motocyklů, použité rostlinné oleje.

Tyto odpady můžete KAŽDÝ PÁTEK v čase 16:30 – 17:30 nechávat volně ložené u garáže OÚ Horky.-

 

Termín sběru nebezpečného odpadu (barvy, laky, spreje, léky apod.) je 19. 04. a 18. 10. 2019 vždy v čase 16:30 – 17:30 před budovou OÚ Horky. Nebezpečné odpady lze odevzdávat pouze ve dvou termínech v roce (takto stanovuje zákon). Vzhledem k povaze nebezpečného odpadu nelze odevzdávat nebezpečný odpad v průběhu celého roku.