Navigace

Obsah

Termíny svozu směsného komunálního odpadu

 

středa 09. 09., 23. 09., 07. 10., 21. 10.,  04. 11., 18. 11., 02. 12., 16. 12.,

a 30. 12. 2020

 

Termíny svozu bioodpadu:  02. 09., 16. 09., 30. 09., 14. 10., 28. 10., 11. 11., 25. 11. a 09. 12. 2020.

 

Termíny svozu popelnic na plast: pondělí 21. 09., 19. 10., 16. 11. a 14. 12. 2020.

 

Termíny svozu kontejnerů na papír: každé pondělí.

Termíny svozu kontejnerů na plast: každý pátek.

Termíny svozu kontejnerů na sklo: pátek  04. 09., 02. 10., 30. 10., 27. 11. a 25. 12. 2020.

Termíny svozu kontejnerů na tetrapak: úterý 22. 09., 20. 10., 17. 11. a 15. 12. 2020.

Kontejner na textil je svážen dle potřeby - v případě přeplnění volejte prosím svozové firmě tel. 516 411 765 nebo kontaktujte OÚ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na sběrné místo v garážích OÚ Horky můžete po celý rok odevzdávat tyto druhy odpadů:

Kovové odpady: železný šrot, barevné kovy, plechovky od nápojů, hrnce atd.,

Použitá elektrozařízení: ledničky, pračky, sporáky, mikrovlnky, vysavače, vrtačky, fény apod.,

Baterie a monočlánky, akumulátory z osobních aut a motocyklů, použité rostlinné oleje.

Tyto odpady můžete KAŽDÝ PÁTEK v čase 16:30 – 17:30 nechávat volně ložené u garáže OÚ Horky.-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termín sběru nebezpečného odpadu (barvy, laky, spreje, léky apod.) je 10. 04. a 16. 10. 2020 vždy v čase 16:30 – 17:30 před budovou OÚ Horky. Nebezpečné odpady lze odevzdávat pouze ve dvou termínech v roce (takto stanovuje zákon). Vzhledem k povaze nebezpečného odpadu nelze odevzdávat nebezpečný odpad v průběhu celého roku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontejner na objemný odpad bude přistaven v 1. pololetí od 05.-07.06.2020. Termín ve 2. pololetí je 19.-20.09.2020. Kontejner na objemný odpad je vždy přistaven vedle budovy OÚ Horky. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------