Navigace

Obsah

Termíny svozu směsného komunálního odpadu (sudý týden): středa 30. 05., 13. 06., 27. 06., 11. 07., 25. 07., 08. 08., 22. 08., 05. 09., 19. 09., 03. 10., 17. 10., 31. 10., 14. 11., 28. 11., 12. 12. a 26. 12. 2018.

Termíny svozu bioodpadu (lichý týden): středa 23. 05., 06. 06., 20. 06., 04. 07., 18. 07., 01. 08., 15. 08., 29. 08., 12. 09., 26. 09., 10. 10., 24. 10., 07. 11. a 21. 11. 2018.

Termíny svozu kontejnerů na plast: každé pondělí

Termíny svozu kontejnerů na papír: každou středu

Kontejnery na sklo a tetrapak jsou sváženy 1x měsíčně.

Kontejner na textil je svážen dle potřeby - v případě přeplnění volejte prosím svozové firmě tel. 516 411 765 nebo kontaktujte OÚ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na sběrné místo v garážích OÚ Horky můžete po celý rok odevzdávat tyto druhy odpadů:

Kovové odpady: železný šrot, barevné kovy, plechovky od nápojů, hrnce atd.,

Použitá elektrozařízení: ledničky, pračky, sporáky, mikrovlnky, vysavače, vrtačky, fény apod.,

Baterie a monočlánky, akumulátory z osobních aut a motocyklů, použité rostlinné oleje.

Tyto odpady můžete KAŽDÝ PÁTEK v čase 16:30 – 17:30 nechávat volně ložené u garáže OÚ Horky.-