Navigace

Obsah

POZOR ZMĚNA!

 

Termíny svozu směsného komunálního odpadu:

20. 11., 04. 12. a 18. 12. 2019.

 

Termíny svozu bioodpadu (sudý týden):

středa 27. 11. a 11. 12. 2019.  

 

Termíny svozu kontejnerů na plast: každé pondělí

Termíny svozu kontejnerů na papír: každou středu

Kontejnery na sklo a tetrapak jsou sváženy 1x měsíčně.

Kontejner na textil je svážen dle potřeby - v případě přeplnění volejte prosím svozové firmě tel. 516 411 765 nebo kontaktujte OÚ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na sběrné místo v garážích OÚ Horky můžete po celý rok odevzdávat tyto druhy odpadů:

Kovové odpady: železný šrot, barevné kovy, plechovky od nápojů, hrnce atd.,

Použitá elektrozařízení: ledničky, pračky, sporáky, mikrovlnky, vysavače, vrtačky, fény apod.,

Baterie a monočlánky, akumulátory z osobních aut a motocyklů, použité rostlinné oleje.

Tyto odpady můžete KAŽDÝ PÁTEK v čase 16:30 – 17:30 nechávat volně ložené u garáže OÚ Horky.-

 

Termín sběru nebezpečného odpadu (barvy, laky, spreje, léky apod.) je 19. 04. a 18. 10. 2019 vždy v čase 16:30 – 17:30 před budovou OÚ Horky. Nebezpečné odpady lze odevzdávat pouze ve dvou termínech v roce (takto stanovuje zákon). Vzhledem k povaze nebezpečného odpadu nelze odevzdávat nebezpečný odpad v průběhu celého roku.