Navigace

Obsah

Termíny svozu směsného komunálního odpadu

 

středa 16. 12. a 30. 12. 2020, 13. 01., 27. 01., 10. 02., 24. 02., 10. 03., 24. 03., 07. 04., 21. 04., 05. 05., 19. 05., 02. 06., 16. 06., 30. 06., 14. 07., 28. 07., 11. 08., 25. 08., 08. 09., 22. 09., 06. 10., 20. 10., 03. 11., 17. 11., 01. 12., 15. 12. a 29. 12. 2021. 

 

Termíny svozu bioodpadu:  09. 12. 2020, 14. 04., 28. 04., 12. 05., 26. 05., 09. 06., 23. 06., 07. 07., 21. 07., 04. 08., 18. 08., 01. 09., 15. 09., 29. 09., 13. 10., 27. 10., 10. 11. a 24. 11. 2021. 

 

Termíny svozu popelnic na plast: pondělí 14. 12. a 28. 12. 2020, 11. 01., 08. 02., 08. 03., 05. 04., 03. 05., 31. 05., 28. 06., 26. 07., 23. 08., 20. 09., 18. 10., 15. 11. a 13. 12. 2021.

 

Termíny svozu kontejnerů na papír: každé pondělí.

Termíny svozu kontejnerů na plast: každý pátek.

Termíny svozu kontejnerů na sklo: pátek  25. 12. 2020, 22. 01., 19. 02., 19. 03., 16. 04., 14. 05., 11. 06., 09. 07., 06. 08., 03. 09., 01. 10., 29. 10., 26. 11. a 24. 12. 2021.

Termíny svozu kontejnerů na tetrapak: úterý 15. 12. 2020, 12. 01., 09. 02., 09. 03., 06. 04., 04. 05., 01. 06., 29. 06., 27. 07., 24. 08., 21. 09., 19. 10., 16. 11. a 14. 12. 2021.

Kontejner na textil je svážen dle potřeby - v případě přeplnění volejte prosím svozové firmě tel. 516 411 765 nebo kontaktujte OÚ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na sběrné místo v garážích OÚ Horky můžete po celý rok odevzdávat tyto druhy odpadů:

Kovové odpady: železný šrot, barevné kovy, plechovky od nápojů, hrnce atd.,

Použitá elektrozařízení: ledničky, pračky, sporáky, mikrovlnky, vysavače, vrtačky, fény apod.,

Baterie a monočlánky, akumulátory z osobních aut a motocyklů, použité rostlinné oleje.

Tyto odpady můžete KAŽDÝ PÁTEK v čase 16:30 – 17:30 nechávat volně ložené u garáže OÚ Horky.-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termín sběru nebezpečného odpadu (barvy, laky, spreje, léky apod.) je 02. 04. a 29. 10. 2021 vždy v čase 16:30 – 17:30 před budovou OÚ Horky. Nebezpečné odpady lze odevzdávat pouze ve dvou termínech v roce (takto stanovuje zákon). Vzhledem k povaze nebezpečného odpadu nelze odevzdávat nebezpečný odpad v průběhu celého roku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontejner na objemný odpad bude přistaven v 1. pololetí od (bude upřesněno). Termín ve 2. pololetí je (bude upřesněno). Kontejner na objemný odpad je vždy přistaven vedle budovy OÚ Horky. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------