Navigace

Obsah

Termíny svozu směsného komunálního odpadu (sudý týden): středa 08. 08., 22. 08., 05. 09., 19. 09., 03. 10., 17. 10., 31. 10., 14. 11., 28. 11., 12. 12. a 26. 12. 2018.

Termíny svozu bioodpadu (lichý týden): středa 01. 08., 15. 08., 29. 08., 12. 09., 26. 09., 10. 10., 24. 10., 07. 11. a 21. 11. 2018.

Termíny svozu kontejnerů na plast: každé pondělí

Termíny svozu kontejnerů na papír: každou středu

Kontejnery na sklo a tetrapak jsou sváženy 1x měsíčně.

Kontejner na textil je svážen dle potřeby - v případě přeplnění volejte prosím svozové firmě tel. 516 411 765 nebo kontaktujte OÚ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na sběrné místo v garážích OÚ Horky můžete po celý rok odevzdávat tyto druhy odpadů:

Kovové odpady: železný šrot, barevné kovy, plechovky od nápojů, hrnce atd.,

Použitá elektrozařízení: ledničky, pračky, sporáky, mikrovlnky, vysavače, vrtačky, fény apod.,

Baterie a monočlánky, akumulátory z osobních aut a motocyklů, použité rostlinné oleje.

Tyto odpady můžete KAŽDÝ PÁTEK v čase 16:30 – 17:30 nechávat volně ložené u garáže OÚ Horky.-