Navigace

Obsah

Termíny svozu směsného komunálního odpadu (sudý týden): středa 18. 10., 01. 11., 15. 11., 29. 11., 13. 12. a 27. 12. 2017

Termíny svozu bioodpadu (lichý týden): středa  11. 10., 25. 10., 08. 11. a 22. 11. 2017

Termíny svozu kontejnerů na plast: každé pondělí 

Termíny svozu kontejnerů na papír: každou středu

Provozní doba sběrného místa na OÚ: každý pátek 16:30 - 17:30 - odevzdat lze elektroodpad, baterie, kovový odpad, kuchyňské oleje a zářivky. Případně dle dohody na tel.: 725 440 771.

Kontejnery na sklo a tetrapak jsou sváženy 1x za čtyři týdny -  44., 48. a 52. týden v roce 2017

Kontejner na textil je svážen dle potřeby - v případě přeplnění volejte prosím svozové firmě: tel. 516 411 765 nebo kontaktujte OÚ.