Navigace

Obsah

Zastupitelstvo obce

Jméno Funkce
místostarostka dle § 104 odst. 1 věty třetí zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
mistostarosta
zastupitel
zastupitelka
zastupitel
zastupitelka

.