Navigace

Obsah

Účastí na kulturních a jiných akcí pořádanými obcí Horky, IČ: 00 640 191, Horky 13, 286 01 Čáslav,
udělujete souhlas s pořizováním a používáním fotografií Vaší osoby. Souhlasíte s tím, aby byly fotografie zveřejněny či poskytnuty pro propagační účely obce Horky. Dále souhlasíte s užitím pořízených fotografií a videozáznamů, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné) pro účely prezentace obce Horky. Fotografie, obrazové a zvukové záznamy jsou pořizovány k propagačním účelům: mohou být zveřejněny na webových stránkách obce Horky, ve výroční zprávě (kronice), Facebooku, tisku a podobně v rámci propagace. Obec Horky tímto nedává souhlas třetím osobám ke zveřejňování těchto záznámů bez předchozího souhlasu obce Horky a dotčených osob na fotografiích. V případě, že na fotografii se nacházíte a nesouhlasíte se zveřejňováním, můžete se obrátit na správce www stránek a facebookového profilu obce Horky, který do 48 hodin fotografii s Vámi odstraní. Kontakt: OÚ Horky, Horky 13, 286 01 Čáslav nebo ouhorky@email.cz

 

Fotogalerie

#

Dětský den 2022 7. 6. 2022

#

Den dětí 2019 2. 6. 2019

#

Čarodějnice 2019 30. 4. 2019

#

Karneval 2019 9. 2. 2019

#

Adventní koncert 2018 15. 12. 2018

#

Den dětí 2018 3. 6. 2018

#

Čarodějnice 2018 30. 4. 2018

#

Adventní koncert 2017 16. 12. 2017

#

Mikuláš 2017 3. 12. 2017

#

Noc kostelů 2017 9. 6. 2017

#

Dětský den 2017 27. 5. 2017

#

Čarodějnice 2017 30. 4. 2017

#

Zima 2017 1. 3. 2017

#

Adventní koncert 2016 10. 12. 2016

#

Horky z letadla 2016 20. 7. 2016

#

Noc kostelů 2016 10. 6. 2016

#

Adventní koncert 2015 19. 12. 2015

#

Den dětí 2015 13. 6. 2015

#

Noc kostelů 2015 29. 5. 2015

#

Adventní koncert 2014 14. 12. 2014

#

Mikulášská 2014 6. 12. 2014

#

Kostel 10. 10. 2014

#

Adventní koncert 2013 31. 12. 2013

#

Noc kostelů 2013 24. 5. 2013

#

Mikulášská 2012 31. 12. 2012

#

Dětský den 2010 30. 5. 2010

#

Ples 2010 13. 3. 2010

#

Mikulášská 2009 6. 12. 2009

#

Den dětí 2007 27. 5. 2007

Mikulášská 2010

Mikulášská 2010

Mikulášská 2010