Navigace

Obsah

Účastí na kulturních a jiných akcí pořádanými obcí Horky, IČ: 00 640 191, Horky 13, 286 01 Čáslav,
udělujete souhlas s pořizováním a používáním fotografií Vaší osoby. Souhlasíte s tím, aby byly fotografie zveřejněny či poskytnuty pro propagační účely obce Horky. Dále souhlasíte s užitím pořízených fotografií a videozáznamů, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné) pro účely prezentace obce Horky. Fotografie, obrazové a zvukové záznamy jsou pořizovány k propagačním účelům: mohou být zveřejněny na webových stránkách obce Horky, ve výroční zprávě (kronice), Facebooku, tisku a podobně v rámci propagace. Obec Horky tímto nedává souhlas třetím osobám ke zveřejňování těchto záznámů bez předchozího souhlasu obce Horky a dotčených osob na fotografiích. V případě, že na fotografii se nacházíte a nesouhlasíte se zveřejňováním, můžete se obrátit na správce www stránek a facebookového profilu obce Horky, který do 48 hodin fotografii s Vámi odstraní. Kontakt: OÚ Horky, Horky 13, 286 01 Čáslav nebo ouhorky@email.cz

 

Fotogalerie

#

Dětský den 2022 7. 6. 2022

#

Den dětí 2019 2. 6. 2019

#

Čarodějnice 2019 30. 4. 2019

#

Karneval 2019 9. 2. 2019

#

Den dětí 2018 3. 6. 2018

#

Čarodějnice 2018 30. 4. 2018

#

Mikuláš 2017 3. 12. 2017

#

Noc kostelů 2017 9. 6. 2017

Dětský den 2017 27. 5. 2017

Čarodějnice 2017 30. 4. 2017

Zima 2017 1. 3. 2017

Noc kostelů 2016 10. 6. 2016

Den dětí 2015 13. 6. 2015

Noc kostelů 2015 29. 5. 2015

Mikulášská 2014 6. 12. 2014

Kostel 10. 10. 2014

Noc kostelů 2013 24. 5. 2013

Mikulášská 2012 31. 12. 2012

#

Dětský den 2010 30. 5. 2010

#

Ples 2010 13. 3. 2010

#

Mikulášská 2009 6. 12. 2009

#

Den dětí 2007 27. 5. 2007

Rozsvícení stromečku + Mikuláš 2015

Fotogalerie