Navigace

Obsah

Ø  Termíny svozu směsného komunálního odpadu: středa 
02., 16. a 30. listopadu; 14. a 28. prosince 2022.  

Ø  Termíny svozu bioodpadu: středa
26. října; 09. a 23. listopadu 2022. 

Ø  Termíny svozu popelnic na plast: pondělí 

14. listopadu a 12. prosince 2022. 

Ø  Termíny svozu kontejnerů na papír: každý pátek.

Ø  Termíny svozu kontejnerů na plast: každé úterý.

Ø  Termíny svozu kontejnerů na sklo: pátek 

28. října, 25. listopadu a 23. prosince 2022. 

Ø  Termíny svozu kontejnerů na tetrapak: úterý 

15. listopadu a 13. prosince 2022. 

Ø  Termín sběru nebezpečného odpadu (barvy, laky, spreje, léky apod.) je 15. dubna a 28. října 2022 vždy v čase 16:30 – 17:30 před budovou OÚ Horky.

Ø  Kontejner na textil je svážen dle potřeby – v případě přeplnění volejte prosím svozové firmě tel. 516 411 765 nebo kontaktujte OÚ.

Ø  Kontejner na objemný odpad bude přistaven v I. pololetí: 2.-3. dubna 2022 vedle budovy OÚ Horky. Termín ve II. pololetí 28.-30. října 2022. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na sběrné místo v garážích OÚ Horky můžete po celý rok odevzdávat tyto druhy odpadů:

ü Kovové odpady: železný šrot, barevné kovy, plechovky od nápojů a potravin, hrnce atd.,

ü Použitá elektrozařízení: ledničky, pračky, sporáky, mikrovlnky, vysavače, vrtačky, fény apod.,

ü Baterie a monočlánky, akumulátory z osobních aut a motocyklů, použité rostlinné oleje.

Tyto odpady můžete KAŽDÝ PÁTEK v čase 16:30 – 17:30 nechávat u garáže OÚ Horky.

 

UVEDENÉ TERMÍNY SE MOHOU BĚHEM ROKU ZMĚNIT