Navigace

Obsah

Termíny svozu směsného komunálního odpadu

 

středa  14. 07., 28. 07., 11. 08., 25. 08., 08. 09., 22. 09., 06. 10., 20. 10., 03. 11., 17. 11., 01. 12., 15. 12. a 29. 12. 2021. 

 

Termíny svozu bioodpadu:  středa 07. 07., 21. 07., 04. 08., 18. 08., 01. 09., 15. 09., 29. 09., 13. 10., 27. 10., 10. 11. a 24. 11. 2021. 

 

Termíny svozu popelnic na plast: pondělí   26. 07., 23. 08., 20. 09., 18. 10., 15. 11. a 13. 12. 2021.

 

Termíny svozu kontejnerů na papír: každé pondělí.

Termíny svozu kontejnerů na plast: každý pátek.

Termíny svozu kontejnerů na sklo: pátek 09. 07., 06. 08., 03. 09., 01. 10., 29. 10., 26. 11. a 24. 12. 2021.

Termíny svozu kontejnerů na tetrapak: úterý  27. 07., 24. 08., 21. 09., 19. 10., 16. 11. a 14. 12. 2021.

Kontejner na textil je svážen dle potřeby - v případě přeplnění volejte prosím svozové firmě tel. 516 411 765 nebo kontaktujte OÚ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na sběrné místo v garážích OÚ Horky můžete po celý rok odevzdávat tyto druhy odpadů:

Kovové odpady: železný šrot, barevné kovy, plechovky od nápojů, hrnce atd.,

Použitá elektrozařízení: ledničky, pračky, sporáky, mikrovlnky, vysavače, vrtačky, fény apod.,

Baterie a monočlánky, akumulátory z osobních aut a motocyklů, použité rostlinné oleje.

Tyto odpady můžete KAŽDÝ PÁTEK v čase 16:30 – 17:30 nechávat volně ložené u garáže OÚ Horky.-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termín sběru nebezpečného odpadu (barvy, laky, spreje, léky apod.) je 02. 04. a 29. 10. 2021 vždy v čase 16:30 – 17:30 před budovou OÚ Horky. Nebezpečné odpady lze odevzdávat pouze ve dvou termínech v roce (takto stanovuje zákon). Vzhledem k povaze nebezpečného odpadu nelze odevzdávat nebezpečný odpad v průběhu celého roku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontejner na objemný odpad bude přistaven v 1. pololetí 27.- 28.03.2021. Termín ve 2. pololetí (bude upřesněno). Kontejner na objemný odpad je vždy přistaven vedle budovy OÚ Horky. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------