Navigace

Obsah

Termíny svozu směsného komunálního odpadu

 

středa   06. 10., 20. 10., 03. 11., 17. 11., 01. 12., 15. 12. a 29. 12. 2021. 

 

Termíny svozu bioodpadu:  středa 13. 10., 27. 10., 10. 11. a 24. 11. 2021. 

 

Termíny svozu popelnic na plast: pondělí 18. 10., 15. 11. a 13. 12. 2021.

 

Termíny svozu kontejnerů na papír: každé pondělí.

Termíny svozu kontejnerů na plast: každý pátek.

Termíny svozu kontejnerů na sklo: pátek 29. 10., 26. 11. a 24. 12. 2021.

Termíny svozu kontejnerů na tetrapak: úterý  19. 10., 16. 11. a 14. 12. 2021.

Kontejner na textil je svážen dle potřeby - v případě přeplnění volejte prosím svozové firmě tel. 516 411 765 nebo kontaktujte OÚ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na sběrné místo v garážích OÚ Horky můžete po celý rok odevzdávat tyto druhy odpadů:

Kovové odpady: železný šrot, barevné kovy, plechovky od nápojů, hrnce atd.,

Použitá elektrozařízení: ledničky, pračky, sporáky, mikrovlnky, vysavače, vrtačky, fény apod.,

Baterie a monočlánky, akumulátory z osobních aut a motocyklů, použité rostlinné oleje.

Tyto odpady můžete KAŽDÝ PÁTEK v čase 16:30 – 17:30 nechávat volně ložené u garáže OÚ Horky.-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termín sběru nebezpečného odpadu (barvy, laky, spreje, léky apod.) je 02. 04. a 29. 10. 2021 vždy v čase 16:30 – 17:30 před budovou OÚ Horky. Nebezpečné odpady lze odevzdávat pouze ve dvou termínech v roce (takto stanovuje zákon). Vzhledem k povaze nebezpečného odpadu nelze odevzdávat nebezpečný odpad v průběhu celého roku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontejner na objemný odpad bude přistaven v 1. pololetí 27.- 28.03.2021, termín ve 2. pololetí 16.-17.10.2021. Kontejner na objemný odpad je vždy přistaven vedle budovy OÚ Horky. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------