Navigace

Obsah

Tvořivá dílnička v obecní knihovně

 

Účastí na kulturních a jiných akcí pořádanými obcí Horky, IČ: 00 640 191, Horky 13, 286 01 Čáslav,
udělujete souhlas s pořizováním a používáním fotografií Vaší osoby. Souhlasíte s tím, aby byly fotografie zveřejněny či poskytnuty pro propagační účely obce Horky. Dále souhlasíte s užitím pořízených fotografií a videozáznamů, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné) pro účely prezentace obce Horky. Fotografie, obrazové a zvukové záznamy jsou pořizovány k propagačním účelům: mohou být zveřejněny na webových stránkách obce Horky, ve výroční zprávě (kronice), Facebooku, tisku a podobně v rámci propagace. Obec Horky tímto nedává souhlas třetím osobám ke zveřejňování těchto záznámů bez předchozího souhlasu obce Horky a dotčených osob na fotografiích. V případě, že na fotografii se nacházíte a nesouhlasíte se zveřejňováním, můžete se obrátit na správce www stránek a facebookového profilu obce Horky, který do 48 hodin fotografii s Vámi odstraní. Kontakt: OÚ Horky, Horky 13, 286 01 Čáslav nebo ouhorky@email.cz

Fotogalerie

první předchozí
ze 2
poslední

#

21.02.2019 Kytičky 21. 2. 2019

#

10.01.2019 10. 1. 2019

#

13.12.2018 13. 12. 2018

#

29.11.2018 29. 11. 2018

#

18. 10. 2018 18. 10. 2018

#

04. 10. 2018 4. 10. 2018

#

Jarní stromečky 12. 2. 2018

#

Malování na trička 22. 1. 2018

první předchozí
ze 2
poslední