Navigace

Obsah

Zpět

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
- §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon
Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti na ust.
§§ 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrálního zákona, v příloze postupuje aktualizovaný
seznam nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně
identifikovaný, tzv. neznámý vlastník, týkající se katastrálních území v územní působnosti Vaší
obce. Data k 1. 2. 2021 byla poskytnuta Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním.
Vyzýváme Vás tímto, abyste v rámci Vašich technických možností zveřejnili tento seznam
na úřední desce Vašeho úřadu. ÚZSVM bude i nadále v součinnosti s Vaším úřadem provádět
šetření k dohledání vlastníků uvedených nemovitých věcí.
Děkujeme Vám za spolupráci.
S pozdravem
Ing. Karel Žáček
ředitel odboru Odloučené pracoviště Kolín

 

szenam ke stažení zde: seznam (170.33 kB)

Vyvěšeno: 10. 3. 2021

Zodpovídá: Správce webu

Zpět