Navigace

Obsah

Zpět

Rozpočet obce Horky 2022

ke stažení zde (90.07 kB)

 

Komentář ke schvalování rozpočtu na rok 2022

 

Návrh rozpočtu obce Horky u Čáslavi byl zveřejněn od 30.11.2021 do 20.12.2021 s položkou

 

Příjmy

1340 - poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

 

Výdaje

5193 - výdaje na dopravní územní obslužnost

 

 

Dne 18.11.2021 byla vydána vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě,    ve které byly položky 1340 a 5193 zrušeny.

 

Zastupitelstvo obce Horky u Čáslavi  na zasedání dne 20.12.2021 schválilo rozpočet                   na rok 2022 s platnými položkami.

 

 

Příjmy

1345 - příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem               
 z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

 

Výdaje

5323 - neinvestiční transfery krajům

Na položku 5323 patří i transfery poskytované příspěvkovým organizacím zřízeným kraji prostřednictvím jejich zřizovatelů.

Středočeský kraj je zřizovatelem příspěvkové organizace - Integrovaná doprava Středočeského kraje, které v obci zajišťuje dopravní obslužnost.

 

 

 

V Horkách dne 20.12.2021

 

 

                                                                           Ing. Antonín Hejzlar

                                                                                starosta obce

Vyvěšeno: 4. 1. 2022

Datum sejmutí: 31. 12. 2022

Zodpovídá: Správce webu

Zpět