Navigace

Obsah

Účastí na kulturních a jiných akcí pořádanými obcí Horky, IČ: 00 640 191, Horky 13, 286 01 Čáslav,
udělujete souhlas s pořizováním a používáním fotografií Vaší osoby. Souhlasíte s tím, aby byly fotografie zveřejněny či poskytnuty pro propagační účely obce Horky. Dále souhlasíte s užitím pořízených fotografií a videozáznamů, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné) pro účely prezentace obce Horky. Fotografie, obrazové a zvukové záznamy jsou pořizovány k propagačním účelům: mohou být zveřejněny na webových stránkách obce Horky, ve výroční zprávě (kronice), Facebooku, tisku a podobně v rámci propagace. Obec Horky tímto nedává souhlas třetím osobám ke zveřejňování těchto záznámů bez předchozího souhlasu obce Horky a dotčených osob na fotografiích. V případě, že na fotografii se nacházíte a nesouhlasíte se zveřejňováním, můžete se obrátit na správce www stránek a facebookového profilu obce Horky, který do 48 hodin fotografii s Vámi odstraní. Kontakt: OÚ Horky, Horky 13, 286 01 Čáslav nebo ouhorky@email.cz

Den dětí 2022

Den dětí 2019

 

Čarodějnice 2019

 

 

Adventní koncert 2018

Epizoda TV Čáslav, která je věnována výročí 400. let Bitvy u Čáslavi (program v obci Horky) a památce Ing. Jaroslava Uhlíře, starosty obce Horky. Začínáme v čase 7:15 a končíme v čase 21:15: 

 

Den dětí s MP Čáslav 2018:

 

 

Cvičení IZS - Hromadná nehoda Horky 2018 (10x video z příjezdů složk IZS) 

odkaz zde:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL2cMET8uJPuFJ5XM4sQBkCKvvwVeDRfZG

 

Čarodějnice 2018

 

 

 

Adventní koncert 2017

 

 

Noc kostelů 2017

Setkání zastupitelů s občany důchodového věku 2017

Adventní koncert 2016

 

800 let obce Horky (2005)