Navigace

Obsah

Zastupitelstvo obce

Jméno Funkce
starosta 

místostarostka, která případně zastupuje
starostu v době jeho nepřítomnosti, pokladní

mistostarosta
zastupitelka, předsedkyně finančního výboru
zastupitel, předseda kontrolního výboru
zastupitelka
zastupitelka

.